Skočiť na hlavný obsah

Zaručený Elektronický Podpis

Potrebujete Zaručený elektronický podpis a neviete ako na to? Pomôžeme Vám!

Zaručený Elektronický Podpis

Zaručený elektronický podpis využijete pri komunikácii s:
 • Colným riaditeľstvom SR – komunikácia s colným riaditeľstvom, elektronický prenos colného prehlásenia na colnú správu
 • Daňovým riaditeľstvom SR - prostredníctvom portálu DRSR môžete podávať daňové priznania, súhrnné výkazy, prehľady elektronickou formou. Použitím zaručeného elektronického podpisu nie je potrebné posielať dokumenty poštou.Zaručený elektronický podpis
 • Katastrom nehnuteľností SR - Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra, získať oprávneným subjektom súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou.
 • Obchodným registrom SR - prostredníctvom elektronickej podateľne môžete podávať návrhy na zápis nových spoločností, ako aj zápis zmien v existujúcich spoločnostiach, ukladanie listín do zbierky listín a poskytovania údajov z OR elektronickou formou.
 • Súdmi SR – Svoje podania na súd môžete poslať elektronickou poštou na adresu podateľne príslušného súdu. Takto zaslané podania musia byť vo formáte RTF a musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou.
 • Ďalej - Prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu môžete komunikovať aj s Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a.s., Slovenskou obchodnou inšpekciou, Národnou radou SR, Najvyšším kontrolným úradom SR, Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby.

Aké sú výhody zaručeného elektronického podpisu?
 • bezpečná komunikáca so štátnou správou
 • ochrana proti úniku dôverných informácií
 • nižšie poplatky na ORSR (50% a menej), nižšie súdne poplatky, katasterVýhody ZEP
 • nižšie cestovné výdavky, odpadajú poštovné náklady, nižšie kancelárske náklady (papier, toner,...)
 • menej času na úradoch, menej cestovania
 • úspora času a väčší komfort práce
 • konkurenčná výhoda
 • ochrana prírody – elektronická komunikácia šetrí našu planétu

K používaniu zaručeného elektronického podpisu musíte vlastniť kvalifikovaný certifikát vystavený na vaše meno. Certifikát je vždy vydaný na konkrétnu fyzickú osobu a povinne musí obsahovať meno a priezvisko držiteľa certifikátu, štát a rodné číslo.
Na získanie kvalifikovaného certifikátu budete potrebovať:
 • dva doklady totožnosti, a to platný občiansky preukaz alebo pas a sekundárny doklad - vodičský preukaz, rodný list, služobný preukaz, zbrojný preukaz
 • fakturačné údaje
 • úhradu v hotovosť
 • splnomocnenie